Bands in Maharashtra | महाराष्ट्रातील बॅंड्सBands in Maharashtra | महाराष्ट्रातील बॅंड्स

Bands in Maharashtra | महाराष्ट्रातील बॅंड्स

बॅंड्स हा एक पारंपारीक वाद्य प्रकार आहे. Bands मध्ये पिपाण्या, ढोल, ताशा, पडगम, सनई, ढोलकी ईत्यादी साहित्य असतात. अलिकडील काळामध्ये पारंपारीक बॅंडस मध्ये सुधारणा होऊन नव नवीन काही गोष्टी अधिक झाल्या आहेत, जसे की मोठमोठ्या गाडींवरती ठरावीक जागेत Sound साहित्य, त्यानंतर अर्बन किंवा पियानो व ढोलकी वादक व ऊर्वरीत जागेमध्ये गायक व लाईटसाठी जनरेटरची सोय केलेली असते. साधारणपणे अशा गाड्या पुर्ण सेटअ‍प नी काम करण्यासाठी तयार अ‍सतात. अशाच महाराष्ट्रातील बॅंड्स ची माहीती आपण याच्यामध्ये घेणार आहोत.

ही माहीती आपण ईंटरनेटच्या माध्यमातुन मिळवलेली आहे. चला तर मग जाणुन घेऊया Bands in Maharashtra | महाराष्ट्रातील बॅंड्स.

 • Radhe Krishna Band Amalner | राधे कृष्णा बॅंड – कन्हेरे, ता. अमळनेर, जि. जळगांव. प्रोप्रा. गणेश पाटील – मो.नं. : ९६३५३५७०३५, ९७३०४०९९७९.
Radhe Krishna Band Amalner
 • Maharashtra Dosti Brass Band, Mumbai : Band Baaja
 • Maharashtra Brass Band, Amalner : Band Baaja – महाराष्ट्र ब्रास बॅंड अमळनेर – मो.नं : ९८६०७०८६६८
 • Balasaheb Brass Band – Nifal : बाळासाहेब ब्रास बॅंड – निफाळ – नाशिक – मो.नं.:
 • New Maharashtra Brass Band : न्यु महाराष्ट्र ब्रास बॅंड
 • Shri Dev Mamaledar Brass Band : श्री देव मामलेदार ब्रास बॅंड – सटाणा, नाशिक . मो.नं.: ९६२३३०२०३०
 • Hindu Jea Band – Jaipur : हिंदु जिया बॅंड – जयपुर Kishanlal Thandani मो.नं.: ९८२९०५६५०८ #jeaband, #hindu, #jaipur
 • Shaikh Master Brass Band : nashik – #shaikhmasteband Youtube channel : SHAIKH MASTER BRASS BAND
 • Vighnarta Band Bhathkhande – विघ्नहर्ता बॅंड – भातखंडे. मो.नं.:९९७५०५८६५५
 • बाळोसो दरबार बॅंड – कारवे मो.नं.: ९८८११७९७५६
 • New Rockstar Band – न्यु रॉक स्टार बॅंड

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *